De Toekomst van Leiderschap | Deloitte. Ik heb drie leiders mogen fotograferen voor het prachtige magazine 'De Toekomst van Leiderschap.' van Deloitte. Hierin wordt aan drie verschillende leiders gevraagd hoe zij de toekomst van leiderschap zien en ook hoe zij inhoud geven aan hun leiderschap. Het gaat om Danny van der Eijk van Achmea, Mart de Kruif van defensie en Richard Lowther van TomTom.

De toekomst van Leiderschap